Samverkan mellan förskola och hem

Vi strävar efter att arbeta för en helhet för barnen så att det bildar ett meningsfullt sammanhang för barnen. Därför erbjuder vi, under barnets utbildning, flera olika sätt att samverka som syftar till barnets bästa.

Ur Läroplanen för Förskolan, Lpfö 18

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Daglig kontakt vid hämtning och lämning

Vi vill att du som vårdnadshavare ska känna dig trygg och delaktig och den dagliga kontakten är en viktig del i samarbetet kring ditt barns utveckling. Vi vill gärna ta del av händelse från barnets vardag utanför förskolan och vi delar i vår tur med oss av vad som hänt under dagen.

Vid hämtning och lämning finns det utrymme för ett kortare samtal, om du vill ha ett enskilt längre samtal finns det alltid möjlighet att boka in en tid med någon av ditt barns pedagoger.

Informationsmöte för vårdnadshavare

En gång per år träffas alla vårdnadshavare och pedagoger på förskolan för ett samverkansmöte. Då brukar vi berätta om hur vi arbetar med undervisning och utbildning tillsammans med barnen på förskolan. Ni får möjlighet att ställa frågor och det är även ett tillfälle där ni kan få ta del av barnens olika lärmiljöer och träffa andra vårdnadshavare.

Förskolans digitala verktyg Tyra

Tyra är ett verktyg för dokumentation, kommunikation och information som ger dig som vårdnadshavare möjlighet till delaktighet och inflytande.

När ert barn börjar på Förskolan Russet ges ni blanketten ” samtycke till publicering”. I blanketten kommer vårdnadshavaren få en del punkter att ta ställning till gällande samtycke. Till dess att vi har fått ert samtycke kommer inga bilder eller information på Tyra vara tillgängliga för er som vårdnadshavare.

Ni som vårdnadshavare kan på ett enkelt sätt vara närmare ert/era barns vardag och följa lärande, samspel och utveckling. Med hjälp av bilder, filmer, text och meddelande samlas all dokumentation för förskolan/avdelningen via Tyra.

Som vårdnadshavare har ni tillgång till material på Tyra som ger stöd för, som tex barnets blogg eller infobrev som läggs ut i dokumentmappen.

”Dokumentationsarbete främsta uppgift är inte att befästa och slå fast, det här händer. Den ska i stället vara ett underlag för reflektion kring det som händer för att vi ska kunna ta nästa steg. Vi dokumenterar för att göra det osynliga synlig. Vi måste få syn på vad som hände, men inte för att återberätta, utan för att lära oss något och göra oss nyfikna på något nytt.”

Hillevi Lenz – Taguchi – Varför pedagogisk dokumentation