För att hantera klagomål och synpunkter på ett strukturerat sätt hänvisar föreningen och förskolan till att använda formuläret nedan för att skicka klagomål eller synpunkter.

Hanteringen av klagomål och synpunkter sker enligt skriftlig rutin i egenkontrollen. Mer information gällande egenkontrollen finns på hemsidan för medlemmar.

Vänligen ange din email om du önskar personligt svar. Vill du, så kan du vara anonym och utelämna email. Svar kommer då att eventuellt ges på nästkommande stormöte alternativt via mail till samtliga medlemmar i föreningen, om det anses lämpligt.

  * Obligatorisk information

  Namn


  Telefonnummer

  Email (ange email för att få svar)

  Ämne *

  Meddelande *