Alla som driver en förskola ska enligt skollagen ha rutiner för att ta emot klagomål från vårdnadshavare och andra. Syftet är att den som driver utbildningen, huvudmannen, ska få reda på eventuella brister och utvecklingsområden.

”Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.”
Skollagen 4 Kap.8§

Rutiner på klagomål på Förskolan Russet

Vi på Förskolan Russet har som mål att erbjuda en god kvalité i vår undervisning och utbildning för alla barnen.

Klagomålshanteringen har som syfte att:

 • Stärka vårdnadshavarens inflytande
 • Ge vårdnadshavare möjlighet att påverka förskolans utbildning

Klagomål kan exempelvis handla om:

 • Bemötande/förhållningssätt
 • Information
 • Undervisning/utbildning
 • Inflytande/delaktighet i förskolans innehåll
 • Samverkan

Hur går du tillväga för att lämna klagomål:

 • Vänd dig/er direkt till beröd personal, rektor eller styrelse för dialog
 • Du/Ni kan även lämna klagomål HÄR via hemsidan

Vänligen ange din email om du önskar personligt svar. Vill du, så kan du vara anonym och utelämna email. Svar kommer då att eventuellt ges på nästkommande stormöte alternativt via mail till samtliga medlemmar i föreningen, om det anses lämpligt.

  * Obligatorisk information

  Namn


  Telefonnummer

  Email (ange email för att få svar)

  Ämne *

  Meddelande *