Information om Föräldrakooperativet!

Förskolan Russet drivs som ett föräldrakooperativ som skapar samspel och engagemang mellan vårdnadshavarna, personal och styrelse. Genom att vårdnadshavarna och personal medvetet har valt vår förskola skapar vi goda möjligheter att utveckla förskolan vidare genom olika kunskaper och erfarenheter. Detta bidrar till att våra barn får en fin start på deras utbildning och undervisning genom trygghet och trivsel som bildar en helhet för barnen.

Föräldrakooperativet bidrar till nära samarbete med familjerna. Styrelsen, rektorn och personalen fattar gemensamma beslut som rör förskolan för att den ska kunna utvecklas till en förskola som ligger i framkant utifrån olika perspektiv.

Personalen och styrelsen deltar i aktuell fortbildning för att utveckla förskolan och dess utbildning inom aktuell forskning och lärande.