Vad är ett föräldrakooperativ?

Med föräldrakooperativ menas att förskolan ägs och drivs av föräldrarna till de barn som är inskrivna på förskolan. Det som är positivt i ett föräldrakooperativ är att föräldrarna är delaktiga i de beslut som tas och ser mer av hela verksamheten. Arbetsfördelningen mellan föräldrar, personal och extern hjälp kan se olika ut i olika föräldrakooperativa förskolor.

 

Föräldrainsatsen på Russet

Familjernas ansvar rör skötseln av lokaler, utemiljö och styrelseuppdrag. Två gånger om året, under våren och hösten har Russets föräldrar städdagar gemensamt där alla föräldrar aktivt deltar.  I samband med detta hålls även stormöten där man har chansen att ställa frågor och möjligheten att påverka beslut. Detta är även ett tillfälle att lära känna varandra och ta kontakt med andra föräldrar.

Vid inträde i föreningen betalar den nya familjen in en insats på 500 kr som återbetalas när man slutar.

Personalen sköter allt det pedagogiska arbetet och vår förskolechef sköter större delen av det administrativa arbetet gällande förskolan. Förskolechefen talar även om för föräldrarna och styrelsen vad som behöver fixas eller köpas in. Russet har en vikariepool, så inga föräldrar har jour eller skyldighet till att gå in som vikarie. För den dagliga skötseln av lokalerna har vi städerska som städar måndag – torsdag varje vecka.

Sammanfattningsvis så sker detta i Russet:

 • Gräsklippning, 1 gång om året.
 • Snöskottning, 2 – 3 dagar per år.
 • Gemensamma städdagar, 2 gånger per år.
 • Stormöten när alla medlemmar deltar, 4 gånger per år

*) Styrelse och vaktmästarna är befriade från snöskottning.

Utöver detta kan man även vara aktiv i de funktioner som finns i föräldrakoopertivet så som i aktivitetsgruppen, vaktmästare, valberedning eller styrelse.

Verksamheten Föräldrakooperativet Russet består av
 • Medlemmar
 • Valberedning
 •  Styrelse
  • Ordförande
  • Kassör
  • Personalansvarig
  • Miljöansvarig
  • Sekreterare / Webmaster
 • Anställd personal
  • Förskolechef / Rektor
  • Förskolelärare
  • Barnskötare
  • Kock
  • Städerska
  • Vikarie
 • Vaktmästare
 • Aktivitetsgrupp