Utemiljön

Förskolan Russet är placerad med fin omgivning av natur och skog intill gården. Utemiljön erbjuder olika mötesplatser där barnen får möjlighet till att få utforska sin fantasi, kreativitet genom lek och glädje.

Innemiljön

Förskolan Russet erbjuder en inspirerande, lärande miljö som väcker barnens nyfikenhet och intresse till utveckling och lärande genom samspel, delaktighet och inflytande.
Varje barn ska kunna känna sig helt trygg tillsammans med andra barn och vuxna på förskolan. Att skapa en trygg och inspirerande miljö för barnen är därför det viktigaste uppdraget för alla pedagoger på förskolan Russet. En trygg och inspirerande miljö är också en förutsättning för att barnen ska kunna leka, lära och utvecklas framåt i livet.