Systematiskt Kvalitetsarbete

Förskolan arbetar med Systematisk kvalitetsarbetet är att skapa en utbildning med hög kvalité är vårt systematiska kvalitetsarbete. Det är det systematiska kvalitetsarbete som synliggör vad vi gör, varför vi gör det och vad det ska leda till. I praktiken innebär det att vi dokumenterar det arbetet vi gör med barnen, för att sedan använda underlaget för att analysera, följa upp och utveckla utbildningen vidare. En del av förskolans pedagogiska dokumentation får barnen och vårdnadshavare ta del av i våra lokaler och via vår lär plattform Tyra.

Förskoleenkäten

En gång om året skickar Västerås stad ut en enkät för att ta reda på vad och vårdnadshavare tycker om förskolan i Västerås.

Övningsförskola

Förskolan Russet är en del av övningsförskola i samverkan med Mälardalens Universitet.


Här utbildas framtidens förskollärare tillsammans med pedagoger och barn på förskolan.

Yrkesgymnasiet

Här utbildas framtidens barnskötare tillsammans med pedagoger och barn på förskolan.