förskolan russet västeråsFörskolan Russet ligger ett stenkast från Gryta centrum i Västerås. Vi har plats för 28 st. barn uppdelat på 2st avdelningar, 1-3 år och 3-6 år.

På Russet arbetar 6st pedagoger(förskollärare och barnskötare) samt en kock. Vi arbetar efter läroplanen för förskolan, utvecklingsplanen och den lokala arbetsplanen.

Utomhuspedagogiken

Närheten till skogen inbjuder till både inplanerade och spontana utflykter som ger möjlighet till att träna motoriken, samspel, utforskande av naturen och allemansrätten. Ibland tar vi med oss lunch till skogen. Vår gård är också ett perfekt ställe att vara på och många gånger under vår, sommar och höst äter vi både lunch och mellanmål ute. Gården är utrustad med sandlåda, gunghästar, rutschkana, balansstockar och klätterträd. Vi har även en kulle på gården som används både sommar som vinter.

Inomhuspedagogiken

Utifrån ett entreprenörstänk ser vi till att varje barn får den tid det behöver för att utvecklas. Vi använder oss av olika uttrycksformer såsom lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama. Vi som pedagoger agerar som medupptäckare. Vi tar tillvara på barnens intressen och lyssnar på barnens tankar och idéer.

Kosten

Frukost, förmiddagsfrukt, lunch och mellanmål serveras hos oss. Vi har en kock som lagar maten från grunden med ekologiska och kravmärkta råvaror.

Förhållningssätt

Russets personal har kommit fram till att ett gemensamt förhållningssätt är en förutsättning för ett bra arbete med barnen. Vi respekterar barnet för den det är. Ingen ska känna sig utanför. Vi jobbar för att ha glada, trygga barn med god självkänsla hos oss.

Föräldrasamverkan

Ett gott samarbete med föräldrar krävs för att behålla en hög standard på förskolan. Trygga föräldrar ger trygga barn. Vi bjuder in till föräldramöten, utvecklingssamtal, utflykter och fester. Vid lämning och hämtning får vi dessutom den viktiga dagliga föräldrakontakten.

Överskolning

Överskolning från lillgruppen till storgruppen sker under våren med gemensamma utflykter och aktiviteter både – inom och utomhus.

Inskolning

Inskolningen är normalt två veckor lång hos oss. Inskolningen är något som diskuteras och följs upp så att det ska kännas så bra som möjligt för alla.