Förskolan Russet ligger på Önsta Gryta och vi har två hemvister; Björken för de yngre barnen och Eken för de äldre barnen. Vi vill tillsammans med engagerade och utbildade pedagoger ge barnen en bra och positiv start i livet utifrån läroplan och uppdrag.

Förskolan har en egen kock som lagar fantastisk god mat till oss alla utifrån ett hållbart framtidsperspektiv. Kocken lagar maten från grunden med ekologiska produkter och bakar eget bröd.