Välkommen till Förskolan Russet!


Starten på det livslånga lärandet börjar tillsammans med oss!

Förskolan är det första steget i barnets utbildning. Utbildningen ska lägga grunden till ett livslångt lärande, och omfattar barnets hela vistelse där både lek, skapande, omsorg och lärandet ingår. Här får barnen utvecklas till att bli sitt bästa jag utifrån sina egna förmågor, i en trygg, rolig och inspirerande miljö.

Vi är en enskild förskola med fantastiska möjligheter, med inspirerande miljöer som ligger till grunden för barnens utveckling samt lärande som utgår från förskolans undervisning och utbildning för alla barn. Förskolan har en stor gård med olika mötesplatser och närheten till skog, bibliotek och lekparker.